• Elbohy med innspillsforsøk til Ole Cato Holden

Bildene fra kampen mot Follo