Arkivdykk og historie – 2

En liten hyllest til avisen Gjengangerens engasjement

Skrevet av inge

Gjengangeren har opp gjennom årene fulgt Falk Håndball tett.

Her er en historie Aleksander Limkjær dro i 2008. Noen vil nok dra kjensel på den ene og den andre om man klikker på artikkelen. Det har gått noen år og jammen er det greit nok!

Les arikkelen her: I år drar de unge lasset