Follos trener Valter Perisa etter kampen

Fredrik Svendsen og Patrick Thomassen etter kampen ser du også.

Follos hyggelige trener Valter Perisa hører og ser du her – klikk

Fredrik Svendsen og Patrick Thomassen hører og ser du her – klikk

Intervjuer som vanlig; Øyvind Tomter.