Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime er en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen. Bedriften leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner. Viktige produkter inkluderer dynamisk posisjoneringsystemer, automasjons og overvåkningssystemer, prosessautomasjon, satellittnavigasjon, skips- og prosesssimulatorer og hydroakustikk.

 

Historie

Kongsberg Maritimes historie går tilbake til grunnleggingen av Autronica i 1957. Deres første alarmsystem ble levert i 1959. Bedriften stammer fra sammenslåingen av de tidligere bedriftene Kongsberg Simrad (tidl. Simrad Albatross), Kongsberg Maritime Ship Systems og Simrad.

 

Produkter

Kongsberg Maritime leverer teknologi og utstyr til fartøysposisjonering, overvåkning og automatisering til handelsflåter og offshore installasjoner. Det mest kjente produktet er systemer innen dynamisk posisjonering av maritime fartøyer, hvor bedriften er markedsledende, men det er flere andre kjente produkter/systemer som produseres av selskapet.

 • Dynamisk posisjonering og navigasjon systemer
 • Hydroakustikk, undervannsfartøyer & systemer
 • Skipsautomation
 • Bevegelsessensorer, GPS, AIS and posisjons referensesystemer
 • Marinesystemer
 • Prosessautomation
 • Prosessimulatorer
 • Følere for trykk og temperatur
 • Skipssimulatorer
 • Kransimulatorer
 • Tankmåling
 • Undervannskamerasystemer
 • Sonar
 • Ekkolodd
 • Fangstkontrollsystemer for fiskefartøyer
 • Vitenskapelige produkter for fiskeriforskning